Revisionsrapport med baskrav

                                                           för

                                                     Städservice

 

 

 

 
Företag/Kund: ________________________________________________ Nr: ________________


Ansvarig för städ _______________________________________________ Datum: ____________


Revisionen utförd av: __________________________________ Återbesök, datum: ___________

 

 

 

Revisionsrapporten ifylls på följande sätt.
Ja =  när ett baskrav alltid är uppfyllt .
Nej = när baskravet inte är uppfyllt, komplettera alltid med en kommentar.
Nej + Ej aktuellt = när baskravet inte är aktuellt. Kompletteras alltid med en kommentar om varför.

 

 

 

 

 


Ja


Nej

Åtgärdat datum/sign.

Ej aktuellt

P.

STÄDFÖRETAGET

 

 

 

 

1.

Profilering

 

 

 

 

 

Samtliga skyltar, information etc. är företagsprofilerade.
Kommentar: ___________________________________________________________________

2.

Mejl

 

 

 

 

 

Enheten är uppkopplad och användaren/användarna kan läsa, skriva, skapa egna mappar, infoga filer och skicka brev.
Kommentar: ___________________________________________________________________

3.

Kollektivavtal

 

 

 

 

 

Senaste upplagan av samtliga avtal som gäller enhetens medarbetare finns. (FAS/SEKO, HTF, HRF, LEDARNA)
Kommentar: ___________________________________________________________________


 

 

 


Ja


Nej

Åtgärdat datum/sign.

Ej aktuellt

Y.

MYNDIGHETSKRAV

 

 

 

 

1.

Internkontroll - arbetsmiljön

 

 

 

 

 

Anvisningar finns och internkontrollen är genomförd minst 1 gång/år.
Kommentar: ___________________________________________________________________

2.

Checklista - skyddsrond

 

 

 

 

 

Kartläggning genomförd minst 1 gång/år.
Kommentar: ___________________________________________________________________

3.

Utbildning - farliga arbetsplatser

 

 

 

 

 

Utbildning genomförd. Namn och datum finns.
Kommentar: ___________________________________________________________________

4.

Varuinformationsblad /  Checklistor maskiner

 

 

 

 

 

Varuinformationsblad för kemiska medel/maskiner/ögondusch finns.
Kommentar: ___________________________________________________________________

5.

Beredskapsplan/brandutbildning

 

 

 

 

 

Kundens beredskaps-/brandplan/finns, synlig för samtliga anställda. Brandutbildningsplan finns.
Kommentar: ___________________________________________________________________

6.

Batterier

 

 

 

 

 

Inga våta batterier finns i maskinerna.
Kommentar: ___________________________________________________________________


G.


KUND-/BRUKARUPPLEVELSE

 

 

 

 

1.

Kundenkät

 

 

 

 

 

Resultatet är redovisat för medarbetarna. Handlingsplan finns upprättad, åtgärder vidtas.
Kommentar: ___________________________________________________________________

2.

Kundmöten

 

 

 

 

 

Genomförs 1 gång/månad om inte annat avtalats. Mötesanteckningar finns arkiverade.
Kommentar: ___________________________________________________________________


 

 

 


Ja


Nej

Åtgärdat datum/sign.

Ej aktuellt

M.

MILJÖ

 

 

 

 

1.

Miljöarbetet

 

 

 

 

 

Endast miljögodkända kem används i den dagliga städningen.
Kommentar:___________________________________________________________________

I.

INKÖP

 

 

 

 

1.

Inköp

 

 

 

 

 

Inköp görs endast från godkända leverantörer genom materialrekvisition.
Kommentar: ___________________________________________________________________

P.

PERSONAL

 

 

 

 

1.

Städpärmar

 

 

 

 

 

Städpärmarna används och är uppdaterade

Kommentar: ___________________________________________________________________

2.

Nycklar och passerkort

 

 

 

 

 

Samtliga utlämnade nycklar och passerkort är kvitterade. Vid avslut är de återlämnade.
Kommentar: ___________________________________________________________________

3.

Arbetstillstånd

 

 

 

 

 

Samtliga medarbetare har arbetstillstånd.
Gäller personer som kommer från länder utanför EU eller länder som ej har EES-avtal.
Kommentar: ___________________________________________________________________

4.

Arbetskläder

 

 

 

 

 

Arbetskläder är kvitterade, privata kläder används ej. Samtliga följer företagets regler för profilkläder. Vid avslut är kläderna återlämnade.
Kommentar: ___________________________________________________________________

5.

Namnbrickor

 

 

 

 

 

Företagets  namnbrickor/ID bärs av samtliga anställda.
Kommentar: ___________________________________________________________________


 

 

 


Ja


Nej

Åtgärdat datum/sign.

Ej aktuellt

P.

PERSONAL forts.

 

 

 

 

6.

Hygienkrav

 

 

 

 

 

Hel, ren och vårdat intryck

Kommentar: ___________________________________________________________________

7.

Samtalet

 

 

 

 

 

Utvecklingssamtal genomfört minst 1gång/år. Namn och datum finns dokumenterat.
Kommentar: ___________________________________________________________________

8.

Medarbetarundersökningen

 

 

 

 

 

Resultat genomgånget med samtliga medarbetare. Handlingsplan/åtgärder finns dokumenterat.
Kommentar: ___________________________________________________________________

9.

Personalträffar

 

 

 

 

 

PT genomförs minst 1 gång/månad. Minnesanteckningar finns, med datum och namn på deltagare.
Kommentar: ___________________________________________________________________

10.

Personalpolicyn

 

 

 

 

 

Policyn finns och är känd.
Kommentar: ___________________________________________________________________

11.

Drogpolicy

 

 

 

 

 

Drogpolicyn finns och är känd.
Kommentar: __________________________________________________________________

12.

Arbetsmiljöpolicy

 

 

 

 

 

Arbetsmiljöpolicyn finns och är känd.
Kommentar: __________________________________________________________________

13.

Sjukanmälan

 

 

 

 

 

Rutin för sjukanmälan finns.
Kommentar: __________________________________________________________________

 


 

 

 


Ja


Nej

Åtgärdat datum/sign.

Ej aktuellt

U.

UTBILDNING

 

 

 

 

 

För LEDARE inom städservice. Anmälan ska godkännas av överordnad chef.

1.

Affärsmässighet

 

 

 

 

 

Kommentar: ___________________________________________________________________

2.

Arbetsrätt, grundutbildning

 

 

 

 

 

Kommentar: ___________________________________________________________________

3.

Arbetsmiljö (f.d. ”Bättre arbetsmiljö, BAM”)

 

 

 

 

 

Kommentar: ___________________________________________________________________

4.

Introduktions- företaget

 

 

 

 

 

Kommentar: ___________________________________________________________________

5.

Ledarskap

 

 

 

 

 

Kommentar: ___________________________________________________________________

6.

Ekonomi och administrativa rutiner - städ

 

 

 

 

 

Kommentar: ___________________________________________________________________

7.

Introduktion till städyrket

 

 

 

 

 

Kommentar: ___________________________________________________________________

8.

Grundutbildning för städyrket

 

 

 

 

 

Kommentar: ___________________________________________________________________

 

För ÖVRIG personal. Anmälan sker av närmaste chef.

9.

Introduktion till städyrket

 

 

 

 

 

(För nyanställda, genomgången inom 3 månader från anställningens början.)
Kommentar: ___________________________________________________________________

10.

Yrkesutbildning för städyrket enligt SRY, eller PRYL.

 

 

 

 

 

Kommentar: ___________________________________________________________________


 

 

 


Ja


Nej

Åtgärdat datum/sign.

Ej
aktuellt

H.

HYGIEN OCH ORDNING

 

 

 

 

 

Rent och snyggt samt god ordning råder överallt. Samtliga rum som tillhör städpersonalens verksamhet gås igenom, (Städrum, arbetsrum, personalrum, tvättstugor etc.)

 

Städrum

1.

Golv, väggar , dörrar och tak

 

 

 

 

 

Kommentar: _____________________________________________________________

2.

Ventiler och avlopp

 

 

 

 

 

Kommentar:__________________________________________________________________

3.

Hyllor och bänkar

 

 

 

 

 

Kommentar:__________________________________________________________________

4.

Rengöringsmedel/-material, pärmar, varuinfoblad etc.

 

 

 

 

 

Kommentar:__________________________________________________________________

 

Personal-/arbetsrum

5.

Golv, väggar, dörrar och tak m.m.

 

 

 

 

 

Kommentar:__________________________________________________________________

6.

Ventiler och avlopp m.m.

 

 

 

 

 

Kommentar:__________________________________________________________________

7.

Hyllor, bänkar, möbler m.m.

 

 

 

 

 

Kommentar:__________________________________________________________________

8.

Kontorsplats/kontorsmateriel m.m.

 

 

 

 

 

Kommentar:__________________________________________________________________


 

 

 


Ja


Nej

Åtgärdat datum/sign.

Ej
aktuellt

 H.

HYGIEN OCH ORDNING forts.

 

 

 

 

 

Lager/Förråd

9.

Rent, fräscht och ordning råder

 

 

 

 

 

Kommentar:__________________________________________________________________

10.

Rätt/aktuellt rengöringsmedel finns i lagret

 

 

 

 

 

Kommentar:__________________________________________________________________

11.

Rätt/aktuellt/rent arbetsmateriel finns i lagret

 

 

 

 

 

Kommentar:__________________________________________________________________

 

Övriga rum och lokaler

12.

Rena, fräscha och god ordning råder

 

 

 

 

 

Kommentar:__________________________________________________________________

Städvagn

13.

Hel, ren, fräsch och prydlig

 

 

 

 

 

Kommentar:__________________________________________________________________

14.

Rätt rengöringsmedel finns på städvagnen

 

 

 

 

 

Kommentar:__________________________________________________________________

15.

Rätt material för verksamheten finns på städvagnen

 

 

 

 

 

Kommentar:__________________________________________________________________

Städmaskiner och övrig utrustning

16.

Rena, prydliga och tömda. Rengjorda enl. instruktion.

 

 

 

 

 

Kommentar:__________________________________________________________________

17.

Maskinerna är laddade/checklista ifylld och signerad

 

 

 

 

 

Kommentar:__________________________________________________________________